Nápověda

na webu m-aukce

Jak se registrovat

Chcete - li se stát účastníkem elektronické dražby/aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál m-aukce.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu m-aukce.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

 

Jak splnit podmínky účasti v dražbě/aukci

Pro účast v dražbě/aukci musíte splnit následující kroky (dle individuálních podmínek stanovených Dražebníkem, které jsou uvedené v detailu každé dražby/aukce): 

 1. Zaregistrovat se na portále www.m-aukce.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Připojit se ke konkrétní dražbě/aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do dražby/aukce
 3. Doložit Dražebníkovi, pořádajícímu konkrétní dražbu/aukci svoji totožnost
 4. Složit na účet Dražebníka uvedený u dražby/aukce, dražební/aukční jistotu v termínu, uvedeném na detailu dražby/dražby

 

Jak prokázat totožnost

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • osobně v kanceláři dražebníka,
 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla Dražebníka,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou Dražebníkovi,

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v dražební/aukční vyhlášce ke konkrétní dražbě/aukci a jsou uvedeny v detailu dražby/aukce na portálu www.m-aukce.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře. 

Pozn.: některé aukce nemusí vyžadovat prokázání totožnosti.

 

Jak složit dražební/aukční jistotu

 • Pokud je stanovena povinnost složení dražební/aukční jistoty, je jednou z podmínek pro účast v dražbě/aukco její složení. Většinou je složení dražební/aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti Dražitele. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní dražbě/aukci najdete u detailu této dražby/aukce.
 • Výše dražební/aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v dražební/aukční vyhlášce k vybrané dražbě/aukci popřípadě na detailu této dražby/aukce.  
 • V případě, že dražební/aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení dražební/aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě Dražebník poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení dražební/aukční jistoty.
 • Upozorňujeme, že dražební/aukční jistota musí být složena v hotovosti u Dražebníka nebo připsána na jeho účet ještě před začátkem dražby/aukce.

Složení dražební/aukční jistoty v hotovosti lze provést v kanceláři Dražebníka poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude dražební jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení dražební/aukční jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit dražební jistotu prostřednictvím bankovního převodu.  

Dražební/aukční jistotu můžete uhradit převodem na účet Dražebníka. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny dražebíkem emailem po odeslání přihlášky do dražby. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v dražební vyhlášce. 

Dražební/aukční jistota Vám bude vrácena dle podmínek uvedených v dražební/aukční vyhlášce. Případně může být započtena na úhradu nejvyššího podání, úhradu nákladů spojených se zmařenou dražbou/aukcí, jako poplatek za pořádání dražby/aukce apod., a to vždy v souladu s podmínkami uvedených v dražební/aukční vyhlášce.

 

Kdy začne dražba/aukce

Začátek elektronické dražby/aukce - datum a čas - je pevně stanoven v dražební/aukční vyhlášce a zobrazen u detailu dražby/aukce na portálu www.m-aukce.cz. Po splnění všech podmínek účasti v dražbě/aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní dražbě/aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v dražbě/aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané dražbě/aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v dražbě/aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí v pravém horním rohu Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje dražby a mezi Probíhajícími dražbami vyhledejte dražbu, které se chcete zúčastnit. U probíhající dražby se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. Pozor! vyplňujte vždy jen výši příhozu, který chcete aktuálně učinit - NIKOLIV CELKOVOU ČÁSTKU DO JEJÍŽ VÝŠE CHCETE DRAŽIT!

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby

Seznam příhozů aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle dražební/aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické dražbě/aukci činit stejné podání (pokud není stanoveno jinak - např. nemá-li některý z dražitelů předkupní právo). 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Dražitelé s předkupním právem nebo dražitelé u dražby, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele